Ulaz   •   Registracija

Subota, 26. Siječanj, 2013

EKOLOGIJA, ZAŠTITA I KONZALTING - VIZOR d.o.o.

Poduzeće VIZOR d.o.o. Varaždin je poduzeće s osnovnom djelatnošću - pružanje usluga mjerenja, ispitivanja i izrada elaborata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, Ekologija, zaštita i konzalting, te ima 15-godišnje iskustvo isključivo na navedenim poslovima.

ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu, Izrada procjena opasnosti, Ispitivanja strojeva i uređaja, Osposobljavanje radnika, Mjere zaštite na radu, Poslovi zaštite na radu, PropisiZaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Osnova za provođenje zaštite na radu je procjena opasnosti. Procjena opasnosti izrađuje se u skladu s priznatim metodama te služi za utvrđivanje postojanja opasnosti, vrste opasnosti te opseg opasnosti. Nakon provedene analize daju se prijedlozi mjera za umanjenje opasnosti i kontrolu provođenja utvrđenih mjera.

ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara, Procjena ugroženosti od požara, Ispitivanja ispravnosti, Mjere zaštite od požara, Pregledi i ispitivanja, Mjerenje i ispitivanje, PropisiZaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Kod pravnih osoba poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša, Ekologija, Zaštita od buke, Zagađenja voda, Vodopravna dozvola, PropisiMi smo ovlašteno poduzeće za:

 • mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
 • izrada karte buke
 • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
 • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
 • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Zaštita i spašavanje, Procjene ugroženosti stanovništva, Planiranje zaštite i spašavanja, Plan zaštite i spašavanja, PropisiUsluge koje nudimo u području zaštite i spašavanja jesu:
 • obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
 • izrada procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća
 • izrada plana zaštite i spašavanja

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih, Prodavač plina, Prodavač naftnih derivata, PropisiProdaja zapaljivih tekućina i plinova
 • prodavač ukapljenog naftnog plina
 • prodavač naftnih derivata

Ispitivači
 • ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanje mjera zaštite na električnim  mrežama i instalacijama
 • ispitivač za obavljanje periodičkih pregleda ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivač za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija
 • ispitivač strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

Rukovatelji građevinskim strojevima
 • rukovatelj utovarivačem
 • rukovatelj samopokretnom bušilicom
 • rukovatelj kopačem-utovarivačem
 • rukovatelj vibracijskim nabijačem
 • rukovatelj valjkom
 • rukovatelj strojevima za zabijanje pilota
 • rukovatelj skreperom
 • rukovatelj pumpom za beton
 • rukovatelj motornom kosilicom
 • rukovatelj grederom
 • rukovatelj finišerom
 • rukovatelj dozerom
 • rukovatelj demperom
 • rukovatelj bagerom
 • rukovatelj automiješalicom (mikserom)

Rukovatelji pilama
 • rukovatelj motornom pilom

Rukovatelj strojevima za obradu drva
 • rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu (pilansku) obradu drva
 • rukovatelj strojevima za finalnu obradu drva

Rukovatelji transportnim strojevima
 • signalist-vezač tereta na dizalicama
 • rukovatelj autodizalicom
 • rukovatelj hidrauličnom dizalicom
 • rukovatelj hidrauličnom platformom
 • rukovatelj mosnom/portalnom dizalicom
 • rukovatelj pokretnom lift dizalicom
 • rukovatelj stacionarnom lift dizalicom
 • rukovatelj šumskim zglobnim traktorom
 • rukovatelj traktorom s priključnim oruđima za rad
 • rukovatelj toranjskom dizalicom
 • rukovatelj viličarem

Trenutne statistike

 • Stranica otvorena: 6377001 puta
 • Gostiju: 52
 • Registriranih korisnika: 1075

Slučajne misli

Adventure is worthwhile - Aesop
Web hosting, Web prostor 6 mjeseci besplatno

Foto Galerija

Statistike

 • Stranica otvorena: 6377001 puta
 • Stranica učitana u 0.1097 sekundi
 • Ukupno tekstova: 1057
 • Ukupno komentara: 1
 • UkupnoTrackbacks: 1403
 • Zadnji tekst: 13/01 13:40
 • Zadnji komentar: 22/12 19:29
 • Korisnika: 1075
 • Logirani korisnici: 0
 • Gostiju: 52
 • Anonimni korisnici: 0
 • Zadnji posjetilac: 20/10 3:56
 • Najviše posjetilaca istovremeno: 563 26/06/2012 15:20

Bjelovarske vijesti